" /> കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ പഴയ ബസ്സ്സ്റ്റാൻ്റ് സെപ്റ്റംബർ 8ന് പൊളിച്ചുമാറ്റും അതോടൊപ്പം പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിക്കും | Koyilandy Diary

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All Rights Reserved by Koyilandydiary.com Powered By Addpix Solutions

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com