" /> കൊയിലാണ്ടി: കൊടക്കാട്ടുംമുറി പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിറ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുണ്ട്യാടി മോഹനന്റെ വകയുള്ള വരവ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ | Koyilandy Diary

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All Rights Reserved by Koyilandydiary.com Powered By Addpix Solutions

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com