" /> സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ സാനിറ്റൈസര്‍, മാസ്‌ക്, ഓക്‌സിജന്‍, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ വ്യവസായ വകുപ്പും നല്‍കും | Koyilandy Diary

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All Rights Reserved by Koyilandydiary.com Powered By Addpix Solutions

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com