" /> നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവര്‍ക്കും ക്ലീനര്‍ക്കും പരിക്ക് | Koyilandy Diary

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All Rights Reserved by Koyilandydiary.com Powered By Addpix Solutions

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com